Toggle menu
Terug naar overzicht

Gratis lunchconcert Groot Omroepkoor

Extra lunchconcert 6 februari door het GOK olv Benjamin Goodson

Onder leiding van Benjamin Goodson – chef-dirigent van het Groot Omroepkoor per 1 september a.s. – laat het GOK in dit gratis lunchconcert een fraaie selectie horen uit de hedendaagse koormuziek. Lieflijk, aangrijpend of controversieel: voor alles met grote toewijding gecreeerd en nu onwrikbaar deel van het koorrepertoire.

Muzikaal feestboeket
Benjamin Britten gaf al vanaf zijn vroegste composities blijk van interesse voor koormuziek en heeft een scala van hoogst originele werken in het genre nagelaten. Daaronder de Five Flower Songs opus 47, geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van de botanici Dororthy en Leonard Elmhirst en voor het eerst uitgevoerd in het voorjaar van 1950.

A Child of Our Time
Michael Tippetts oratorium A Child of Our Time is een hartstochtelijke schreeuw om vrede en menslievendheid, die zijn aanleiding vond in de gebeurtenissen tijdens de Kristallnacht (november 1938). Uit het indrukwekkende oratorium worden hier de spirituals uitgevoerd: beschouwende intermezzo’s a la de koralen van Bachs passionen, maar dan op melodieen als Nobody Knows the Trouble I See, Go Down, Moses en Deep River.

Virtual Choir
Van de Amerikaanse componist/dirigent en ‘choir geek’ Eric Whitacre kan men denken wat men wil, feit is dat hij de koormuziek een bijzondere impuls heeft gegeven. Communiceren, mensen aan zich binden en moderne media inzetten zijn enkele trefwoorden. Sleep is daarvan een mooi voorbeeld. Het is Whitacre’s tweede exercitie van Virtual Choir, waarin via YouTube aspirant zangers hun koorpartij inzingen met hem als virtuele dirigent. Daarna werden op de computer alle brokstukjes samengevoegd tot een coherent geheel, en het resultaat sloeg, evenals het voorgaande Lux Aurumque, in als een bom.

Meer Whitacre is te beleven tijdens de NTR ZaterdagMatinee op 28 maart: dan klinkt voor het eerst in Nederland The sacred veil, uitgevoerd door het Groot Omroepkoor.