Toggle menu
Terug naar overzicht

Kiwanis Congres 2019

Gratis na aanmelding. klik hier om een mail te sturen

Kiwanis is een wereldwijde serviceclub van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld van het kind, kind voor kind en gemeenschap per gemeenschap. Zij organiseren een jaarlijks congres voor hun leden en dit jaar vindt dat congres plaats in het Muziekcentrum van de Omroep. Logisch dus dat het thema van de middag zich helemaal op muziek toespitst!

Het middagprogramma is, alleen na aanmelding, ook toegankelijk voor geinteresseerden en Kiwanis nodigt u daarvoor van harte uit.
Het programma dat u kunt bijwonen is als volgt:
13.45 – 14.30 uur: Mini-concert op het gerestaureerde Pierre Palla theaterorgel door organist Patrick Hopper
14.30 – 14.45 uur: Optreden door de Fancy Fiddlers onder leiding van Coosje Wijzenbeek
14.45 – 15.45 uur: Lezing door Prof. Dr. HenkJan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam: Kind-intelligentie-muziek
15.45 – 16.15 uur: Voordracht over Metropole op school
16.15 – 16.30 uur: Afsluiting met de Fancy Fiddlers
16.30 uur: Einde

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan de voorzitter van de congrescommissie, klik hier.
Graag uw naam vermelden en het aantal personen waarmee u wilt komen.
U ontvangt een mail retour ter bevestiging.
Let op: VOL is VOL