Toggle menu
Terug naar overzicht

Open dag Pierre Palla Concertorgel

De Stichting Pierre Palla Concertorgel laat u nader kennismaken met het gerestaureerde orgel tijdens de open dag in het Muziekcentrum van de Omroep. Er zijn bespelingen door organist-titulair Patrick Hopper en diverse gastorganisten.
U kunt een tentoonstelling bekijken over de rijke geschiedenis van het orgel, haar bespelers en de restauratie en opbouw in het MCO.
In kleine groepjes kunt u een kijkje nemen in het binnenste van het orgel: de balgenruimte en de beide orgelkamers.

Verder deze week rond het Pierre Palla concertorgel:
10 december – feestelijke ingebruikname
12 december – eerste buitenlandse solisten bespelen het concertorgel
14 december – concert i.s.m. Goois Symfonie Orkest