Toggle menu
Terug naar overzicht

SYMPOSIUM: ENERGIE – REALISME

NB Dit symposium is verplaatst van 18 maart jl. naar 28 oktober. Alle gekochte kaarten blijven geldig.

Energie is H O T !
Kom naar hét congres waar CO2 en oplossing elkaar ontmoeten.
Dagvoorzitter Simon Rozendaal (schrijver, wetenschapsjournalist, chemicus en vooruitgangsoptimist) leidt u deze middag samen met bekende sprekers (zie kader) door de gerezen problematiek.
De discussie over oplossingen voor het energieprobleem spitst zich voornamelijk toe op zon, wind en biomassa. Er is nog weinig aandacht voor andere energie-opties.
Om in een schone energiebehoefte te voorzien zal in de voor ons liggende tijd, alle inventiviteit en diepgaande Europese samenwerking noodzakelijk zijn.
Dit congres brengt, naast opties als energieopslag, waterstof en industriële restwarmte, ook nieuwe vormen van kernenergie onder de aandacht en wordt verder aardgas als “tussenoplossing” besproken.
Kijk voor meer informatie ook op: www.energie-realisme.nl