Toggle menu
× Sluit venster
« Vorig bericht Terug naar overzicht Volgend bericht »

Pierre Palla Concertorgel opnieuw in gebruik

Op 10 december werd tijdens een feestelijke avond het Pierre Palla Concertorgel, ooit trots bezit van de Avro, opnieuw in gebruik genomen. In een tot de nok gevulde Studio 1 van het MCO aan de Heuvellaan in Hilversum speelden achtereenvolgens Paul Hartog, organist Jos Laus en titulair-organist Patrick Hopper op het nieuw opgeleverde orgel. Peter van Rumpt van Orgelmakerij Pels en Van Leeuwen lichtte toe hoe een bijzonder project dit voor hem en zijn medewerkers was geweest om te restaureren, en hoeveel vakkennis eraan te pas kwam. Voorzitter Wim Eggenkamp van de Stichting Pierre Palla aanvaardde het orgel in dank, en sprak een dankwoord uit aan de vele sponsoren, fondsen en steungevers die de restauratie mogelijk maakten.

Een lijvige publicatie getiteld “Pierre Palla Concertorgel”, onder redactie van Cor Doesburg, werd door de auteurs overhandigd aan de burgemeester Pieter Broertjes van Hilversum. De burgemeester onderstreepte het grote belang van het orgel als muzikaal erfgoed voor mediastad Hilversum, die zeer hecht aan de met de radiomuziek verbonden geschiedenis van de gemeente. Later op de avond speldde hij Cor Doesburg, die de redactie over het boek voerde en jarenlang het restauratie-project van zijn technische kennis en energie voorzag, de Erespeld van de gemeente Hilversum op.

Na Paul Hartog, degene die het orgel destijds “afkoppelde” in de oude Avrostudio, gaf de vers aangetreden titulair-organist Patrick Hopper een kleine demonstratie van de mogelijkheden en geluidseffecten, waarna hij nog een aantal levendige en zeer van elkaar verschillende composities speelde.

(foto: Nathalie de Jong)