Toggle menu
× Sluit venster

Disclaimer

Het Muziekcentrum van de Omroep is onderdeel van Stichting Omroep Muziek (SOM).

SOM besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatie op haar websites. Ondanks dat kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van die informatie. Aan de informatie op deze site kunt u geen rechten ontlenen.

SOM sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze site of de daarop geplaatste informatie, dan wel met de onmogelijkheid om deze site of de daarop geplaatste informatie op enig moment te raadplegen.

Verwijzingen naar andere websites en hyperlinks zijn alleen opgenomen ter informatie van bezoekers van deze site. SOM staat niet in voor de inhoud of betrouwbaarheid, in welk opzicht dan ook, van die websites en hyperlinks.

SOM behoudt zich de rechten voor van de op deze site geplaatste informatie. Openbaarmaking langs andere weg of bewerking van die informatie is alleen toegestaan na voorafgaande instemming van SOM. Bij openbaarmaking van content van onze website dient u de bron te vermelden en een actieve link naar de website op te nemen.