Toggle menu
× Sluit venster

Pierre Palla Concertorgel

Kijk ook onder NIEUWS

Een opmerkelijk project in het Muziekcentrum van de Omroep is de bouw van een groot concertorgel in Studio 1. Het gaat om het orgel dat vanaf 1936 in de studio van de AVRO stond en beroemd werd door de bespelingen van Pierre Palla. De carrière van Pierre Palla (1902-1968) begon in het Amsterdamse Tuschinski-theater, waar hij pianist was in het theaterorkest van Max Tak, en bespeler van het Tuschinski-orgel. Van 1931 tot 1967 werkte hij zonder onderbreking voor de omroep en vanaf 1936 onder meer als solist op het AVRO-concertorgel.

Eén van de grootste theaterorgels

Het Pierre Palla Concertorgel bestaat uit een imposante speeltafel en twee orgelkamers vol pijpwerk, slagwerk- en percussie-instrumenten, en bijzondere componenten als een brandweerbel, de tamtam, Chinese gong, regengeluiden, vogelgeluiden en kerkklokken. Het orgel is een van de grootste originele theaterorgels van Nederland en een van de best bewaard gebleven exemplaren van Europa. Het is aangekocht door de stichting Pierre Palla Concertorgel. Met een groep deskundigen, adviseurs en medewerkers van het Muziekcentrum van de Omroep heeft de stichting een plan gemaakt om dit instrument een plaats te geven in Studio 1, daar waar ooit ruimte was gereserveerd voor een concertorgel, en weer tot klinken te brengen. Het orgel was vervuild en lag jarenlang in onderdelen opgeslagen in een oude loods. Voor restauratie, herbouw en gebruik worden middelen gezocht bij bedrijven, fondsen en sponsors. Het streven is om het concertorgel, dat inmiddels is geregistreerd als rijksmonument, eind 2018 voor het eerst in het Muziekcentrum van de Omroep te laten klinken.

Stichting Pierre Palla concertorgel

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:

a. het in het jaar negentienhonderd zesendertig (1936) in de AVRO-studio gebouwde en vele jaren door Pierre Palla bespeelde concertorgel te restaureren en in het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum (hierna te noemen: MCO) te plaatsen;
b. het Pierre Palla Concertorgel (hierna te noemen: het orgel) in het MCO voor een breed publiek te laten functioneren;
c. al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Hoofdlijnen beleidsplan

Als eerste stap heeft de stichting alle door het Rijk als rijksmonument beschermde orgelonderdelen en – materialen veiliggesteld. De materialen zijn aangekocht. Vervolgens is het materiaal ontdaan van asbest en ordentelijk opgeslagen in de opslagplaats van de orgelmaker.
Als tweede stap wil de stichting het Pierre Palla Concertorgel laten restaureren en vervolgens laten herbouwen in Studio 1 van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum.
Als derde stap wil de stichting het Pierre Palla Concertorgel beheren, onderhouden en (in goede samenwerking met het Muziekcentrum van de Omroep) gebruiken als concertinstrument, zowel afzonderlijk als in combinatie met orkesten en ensembles.

Bestuur Stichting Pierre Palla Concertorgel

Mr. W.M.N. Eggenkamp, voorzitter
A. den Dikken, secretaris
R. Hageman, penningmeester
Mr. Th. A. Meijer
H.C. Heerschop
De bestuursleden worden voor hun werkzaamheden niet beloond.

Jaarrekening
U kunt hier de jaarrekening over 2018 inzien.

Contactgegevens
Stichting Pierre Palla Concertorgel
Secretariaat: a.dendikken (at) mco.nl
Tel 06-12165025
Postadres: Heuvellaan 33, 1217 JL Hilversum
Bankrekening: 17.52.50.987
KVK nummer: 56452462
RSIN-nummer: 852132074
Culturele ANBI-nummer: 85406